Baggrundsgrupper

Til hvert FU-område (Nord, Syd, Vest og Gellerup) er der tilknyttet en baggrundsgruppe, også bedre kendt som et Ungeråd. Baggrundsgrupperne består af unge, som synes det er spændende og sjovt at arbejde med og diskutere politik, der vedrører Børn og Unge i Aarhus. 

Hvis du gerne vil være med til at snakke politik, lave arrangementer lokalt samt  bidrage til BUB vil vi opfordre dig til at kontakte din områdeansvarlige – kontaktinformationerne finder du herunder. Baggrundsgruppen er i forbindelse med Børn og Unge-byrådet en sparringspartner, hvor der bliver diskuteret, de emner som også bliver taget op i BUB. Baggrundsgrupperne får også tit mere konkrete muligheder for at komme med indspark til debatten i byrådssalen. Baggrundsgruppen fungerer også som et forum, hvor de unge som er valgt til Børn og Unge-byrådet kan diskutere med andre unge fra deres eget område. 

Baggrundsgruppens opgave er at sikre, at ungebyrødderne er forberedt på dagsordenerne til de officielle byrådsmøder. Derudover kan de unge hente råd og støtte til eventuelle oplæg de skal holde for ungebyrådet, så de føler sig godt klædt på til at interagere i ungebyrådet. Foruden opbakning af deres valgte kandidater, laver baggrundsgrupperne også lokale initiativer og arrangementer for områdets unge på tværs af skoler.  


SYD


NORD


VEST


GELLERUP

Vice-FU-leder:
Rikke Herold
Vice-FU-leder:
Christina Ramsbøl
Vice-FU-leder:
Pernille Refstrup
Vice-FU-leder:
Rasmus Brandt Lauridsen
Afdelingsleder:
Michael Dam
Afdelingsleder:
Jonas Steinmetz
Afdelingsleder:
Casper Husted
Afdelingsleder:
Tina Brammer Kristensen
Tovholdere:
Jeppe Kaas
Camilla Pallesen
Kathrine Iversen
Tovholder:
Christine Worm
Maja Rimer
Tovholdere:
Astrid Line Kristensen
Emil Moselund
Tovholdere:
Tina Brammer Kristensen
Mette Elleskov Christiansen