Senater

Til hvert FU-område (Nord, Syd, Vest og Gellerup) er der tilknyttet en baggrundsgruppe, også bedre kendt som et Senat. Senaterne består af unge, som synes det er spændende og sjovt at arbejde med og diskutere politik, der vedrører Børn og Unge i Aarhus. 

Hvis du gerne vil være med til at snakke politik, lave arrangementer lokalt samt  bidrage til BUB vil vi opfordre dig til at kontakte din områdeansvarlige – kontaktinformationerne finder du herunder. Senatet er i forbindelse med Børn og Unge-byrådet en sparringspartner, hvor der bliver diskuteret, de emner som også bliver taget op i BUB. Senatet får også tit mere konkrete muligheder for at komme med indspark til debatten i byrådssalen. Senatet fungerer også som et forum, hvor de unge som er valgt til Børn og Unge-byrådet kan diskutere med andre unge fra deres eget område. 

Senatets opgave er at sikre, at ungebyrødderne er forberedt på dagsordenerne til de officielle byrådsmøder. Derudover kan de unge hente råd og støtte til eventuelle oplæg de skal holde for ungebyrådet, så de føler sig godt klædt på til at interagere i ungebyrådet. Foruden opbakning af deres valgte kandidater, laver senaterne også lokale initiativer og arrangementer for områdets unge på tværs af skoler.  


SENATET SYD


SENATET NORD


SENATET VEST


SENATET GELLERUP

Vice-FU-leder:
Rikke Herold
Vice-FU-leder:
Christina Ramsbøl
Vice-FU-leder:
Pernille Refstrup
Vice-FU-leder:
Rasmus Brandt Lauridsen
Afdelingsleder:
Michael Dam
Afdelingsleder:
Jonas Steinmetz
Afdelingsleder:
Casper Husted
Afdelingsleder:
Tovholdere:
Marie Ejgreen Boldsen
Camilla Pallesen
Thomas Pallesen
Mads Sandalgård Jakobsen
Tovholder:
Malthe Jacobsen
Nanna Houlind
Tovholdere:
Kristine Mørk
Peter Sørensen
Lise Kjærgaard
Tovholdere:
Helene Kejser