Kontakt til Senaterne

SENATET SYD

SENATET NORD

SENATET VEST

SENATET GELLERUP

Vice-FU-leder:
Rikke Herold
Vice-FU-leder:
Christina Ramsbøl
Vice-FU-leder:
Pernille Refstrup
Vice-FU-leder:
Rasmus Brandt Lauridsen
Afdelingsleder:
Michael Dam
Afdelingsleder:
Jonas Steinmetz
Afdelingsleder:
Casper Husted
Afdelingsleder:
Tovholdere:
Marie Ejgreen Boldsen
Camilla Pallesen
Thomas Pallesen
Mads Sandalgård Jakobsen
Tovholder:
Malthe Jacobsen
Nanna Houlind
Tovholdere:
Kristine Mørk
Peter Sørensen
Lise Kjærgaard
Tovholdere:
Helene Kejser
 

Børne- og Ungebyrådet organiseres i et partnerskab mellem: 

AARHUS KOMMUNE, BØRN & UNGE

Kontaktperson: Anne Sofie Skare Rasmussen
Mail: rsoan@aarhus.dk

Kontaktperson: Marina Stannov
Mail: msta@aarhus.dk

OG

ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD (ÅUF) 

Kontaktperson: Sara Springborg
Mail: sara@aauf.dk 
tlf.: 8613 8911 / 2987 8911