Møder

BØRN OG UNGE-BYRÅDSMØDERNE 

Børn og Unge-byrådet i Aarhus afholder årligt syv ordinære møder fordelt på byrådsperioden fra oktober til maj. Møderne afholdes primært i byrådssalen på Aarhus Rådhus, men det hænder også at de afholdes “ude i byen” på for eksempel DOKK1. Møderne er typisk inddelt i henholdsvis debat i salen, gruppearbejde i mindre grupper og oplæg fra embedsmænd eller politikere, der har indsigt i emnet, som diskuteres.

Møderne i Børn og Unge-byrådet er fastlagt på forhånd til at foregå fra kl. 13-16. Medlemmerne af Børn og Unge-byrådet har lovligt fravær fra skolegangen, når der er byrådsmøder.

Senest 14 dage før møderne i salen udsendes der, både på hjemmeside og mail, en dagsorden for det kommende møde. Denne dagsorden skal behandles i FU-områdernes baggrundsgrupper inden det ordinære byrådsmøde. Baggrundsgruppens funktion er, at forberede medlemmerne af Børn og Unge-byrådet så godt som muligt før mødet i byrådssalen, og sikre, at de unge får debatteret emnerne og problemstillingerne med andre unge fra eget område.

På møderne behandler Børn og Unge-byrådet de emner, som de har valgt at beskæftige sig med i starten af ungebyrådsperioden. Dette udmønter sig i, at Børn og Unge-byrådet i løbet af året vedtager (eller forkaster) op til fire indstillinger til det voksne byråd, som de er forpligtet til at behandle.

Indstillingerne sendes fra Børn og Unge-byrådet til Magistraten for Børn og Unge, der varetager eller uddelegerer sagsbehandlingen heraf afhængigt af, hvilket magistrat indstillingen falder ind under.

 

Kommende arrangementer

Dec
18
2018

3. møde 2018/2019

Rådhuspladsen 2
Jan
31
2019

4. møde

Rådhuspladsen 2
Feb
21
2019

5. møde

Rådhuspladsen 2
Mar
06
2019

Dialogmøde

Rådhuspladsen 2
Apr
25
2019

6. møde

Rådhuspladsen 2
May
20
2019

7. møde

Rådhuspladsen 2