Møder

BØRN OG UNGE-BYRÅDSMØDERNE 

Børn og Unge-byrådet i Aarhus afholder årligt syv ordinære møder fordelt på byrådsperioden fra oktober til maj. Møderne afholdes primært i byrådssalen på Aarhus Rådhus, men det hænder også at de afholdes “ude i byen” på for eksempel DOKK1. Møderne er typisk inddelt i henholdsvis debat i salen, gruppearbejde i mindre grupper og oplæg fra embedsmænd eller politikere, der har indsigt i emnet, som diskuteres.

Møderne i Børn og Unge-byrådet er fastlagt på forhånd til at foregå fra kl. 13-16. Medlemmerne af Børn og Unge-byrådet har lovligt fravær fra skolegangen, når der er byrådsmøder.

Senest 14 dage før møderne i salen udsendes der, både på hjemmeside og mail, en dagsorden for det kommende møde. Denne dagsorden skal behandles i FU-områdernes baggrundsgrupper inden det ordinære byrådsmøde. Baggrundsgruppens funktion er, at forberede medlemmerne af Børn og Unge-byrådet så godt som muligt før mødet i byrådssalen, og sikre, at de unge får debatteret emnerne og problemstillingerne med andre unge fra eget område.

På møderne behandler Børn og Unge-byrådet de emner, som de har valgt at beskæftige sig med i starten af ungebyrådsperioden. Dette udmønter sig i, at Børn og Unge-byrådet i løbet af året vedtager (eller forkaster) op til fire indstillinger til det voksne byråd, som de er forpligtet til at behandle.

Indstillingerne sendes fra Børn og Unge-byrådet til Magistraten for Børn og Unge, der varetager eller uddelegerer sagsbehandlingen heraf afhængigt af, hvilket magistrat indstillingen falder ind under.

 

Kommende arrangementer

Oct
01
2018

Valg 2018

Din skole
Oct
10
2018

Introdag 2018

Frederiksallé 20A
Oct
30
2018

1. møde 2018/2019

Rådhuspladsen 2
Nov
27
2018

2. møde 2018/2019

Rådhuspladsen 2
Dec
18
2018

3. møde 2018/2019

Rådhuspladsen 2