Bedre trivsel

  • Hvad?Det foreslås: 1) At skolerne forpligtes på at involvere eleverne i udarbejdelsen og en årlig evaluering af skolens lovpligtige antimobbestrategi. 2) At der laves en kampagne, som aktivt opfordrer alle kommunens skoler og dagtilbud mv. til at engagerer sig i den nationale trivselsdag. 3) At der oprettes en Trivselspris inden for skole- og dagtilbudsområdet, der som forsøg skal uddeles i 2019 og 2020.
  • Hvorfor?Alle børn fortjener en god og tryg barndom. Desværre oplever mange børn og unge at blive mobbet. Vi ved fra undersøgelser, at mobning har konsekvenser for barnets udvikling, selvværd, sociale såvel som faglige kompetencer. Mobning giver ar på sjælen og bør aldrig accepteres. Børne- og ungebyrådet mener, at oplysning om trivsel og en forebyggende indsats er helt essentielt i kampen for det gode børneliv.