Ordblinde i Aarhus

  • Hvad?Et større fokus på ordblindhed i de aarhusianske folkeskoler. En styrket indsats på området, der inkluderer bedre uddannelse af lærere, flere midler til kompetencecenter og udredning af alle børn i kommunen.
  • Hvorfor?Børne- og ungebyrådet deler bekymringen om, at mange børn såvel som voksne kæmper med ordblindhed, og mener, at vi i Aarhus skal gøre endnu mere for at de unge der lider af ordblindhed kan udleve deres karrieredrømme, og ikke bliver sat tilbage på grund af deres ordblindhed. Derfor fremsender Børne- og ungebyrådet dette forslag med fire beslutningspunkter, som vi mener, vil hjælpe på den overordnede indsats i kampen mod ordblindhed.