Designation:

Alberthe Anna Jarvig

Jeg hedder Alberthe og jeg går på sølystskolen.

Jeg kunne godt tænke mig at der kom flere ressourcer så unge kan deltage mere i undervisningen