Designation:

Ingeborg Jacobsen Løth

Jeg var i byrådet sidste år, hvor jeg lærte en masse! Hvis ud stemmer på mig, så stemmer du på en person der vil gøre dit Århus til virkelighed, og som kan, jeg allerede har 1 års erfaring.