Designation:

Laura Stricker Gregersen

Mit navn er Laura og jeg går i 8. Klasse på Lisbjergskolen lige udenfor Aarhus. Jeg stiller op pga at skoleelever i Aarhus skal inddrages mere i beslutninger om læring i Aarhus kommune.