Bedre indlæring i de århusianske folkeskoler

Hvornår? Ungebyrådsåret 2010/11

Hvad? Forslaget består af fire dele. 1) Flere valgfag i udskolingen i folkeskolen. 2) Lærer/elev-samtaler fire gange om året. 3) Fokus på motion og sund mad på alle skoler. 4) Forbedring af indeklimaet i alle klasselokaler.

Hvorfor? For Børne- og ungebyrådet handler det meget om at være motiveret til at gå i skole, at være i et miljø der er rart for både krop og hjerne, og at man omgives af lærere der er engageret og støtter op om den enkelte elev. Det handler om mere varieret undervisning, så eleverne fastholder interessen.

Resultat Sendt til Byrådet via Rådmanden for Børn og Unge.