Bedre muligheder for at pante i Aarhus Kommune

Hvornår? Ungebyrådsåret 2021/22
Hvad? Forslaget består af to dele. 1) Der sættes pantkraver på alle fremtidige skraldespande i Aarhus Kommune, samt på eksisterende skraldespande ved steder, hvor der færdes mange mennesker. 2) Alle skoler og offentlige bygninger skal have flaskebokse, hvor panten kan afleveres til fordel for socialt udsatte og hjemløse.
Hvorfor? I Danmark panter vi som aldrig før. Dansk Retursystem melder, at der i 2019 blev afleveret mere end 1,4 milliarder flasker og dåser til pant. Børne- og ungebyrådet ser meget positivt på danskernes velvilje for at pante emballage og de positive forandringer for miljøet, der følger med udviklingen. Derfor ønsker vi at bakke op om det med et forslag, som skal sikre et renere Aarhus og mere pant til hjemløse og pantsamlere
Resultat: Der er igangsat et pilotprojekt, hvor man sætter pantkraver på ti skraldespande på centrale lokationer i Aarhus. Formålet er at teste pantkraverne af for senere at kunne evaluere på, om de bør udbredes.