Bedre undervisningsmiljø i folkeskolerne i Aarhus

Hvornår? Ungebyrådsåret 2020/21

Hvad? Forslaget omhandler tre delelementer, der alle har til formål at forbedre det fysiske og psykiske undervisningsmiljø på folkeskolerne i Aarhus. Børne- og ungebyrådet har derfor foreslået 1) at der skal være mere gennemsigtighed i karaktergivning og bedre feedback, og 2) at der skal opstilles krav til indeklimaet på folkeskolerne.

Hvorfor? Folkeskolen er et af de steder børn og unge bruger mest tid, og det er det sted der er med til at forme den enkelte elevs fremtid. Derfor mener Børne- og ungebyrådet, at vi skal sikre gode og trygge rammer, hvor man kan trives og lære bedst muligt. Derfor ønsker vi, at der opstilles krav for indeklimaet på skolerne, så vi kan sikre det bedste fysiske undervisningsmiljø på alle skoler. Derudover ønsker vi, at mere formativ feedback og gennemsigtig karaktergivning bliver en fast del af skolelivet, så elever får mere forståelse for deres udvikling og præstation i skolen.

Resultat Er sendt afsted til behandling i byrådet.