Bedre undervisningsmiljø

Hvornår? Ungebyrådsåret 2014/15

Hvad? Børn og Unge-byrådet ønskede at forbedre de århusianske skoleelevers undervisningsmiljø ved at foreslå at det på længere sigt skulle kunne ligestilles med lærernes arbejdsforhold. De ønskede ydermere også en minimumstandard for inventar, som stole og borde. Udover det skulle der ske flere CO2-målinger på de enkelte skoler.

Hvorfor? Børn og Unge-byrådet mener, at undervisningsmiljøet spiller en stor rolle i forhold til elevernes forudsætning for læring. Det er derfor vigtigt, at de århusianske klasselokaler er i optimal stand, således at eleverne ikke bliver trætte og får koncentrationsbesvær af for eksempel for dårlig udluftning.

Resultat: Indstillingen er blevet behandlet men har ikke medført resultater i forhold til de enkelte beslutningspunkter. Radikale Venstre har dog på baggrund af indstillingen fra ungebyrådet kommet med et forslag om at få udarbejdet en plan for at få opdateret indeklima og inventarsituationen på folkeskolerne over en fire/otte-årig periode fra 2017. I forbindelse med folkeskolereformen, hvor eleverne befinder sig på skole i flere timer hver dag, er der et øget behov for at sikre indeklimaet for eleverne, og samtidig sikre at de møbler, som de sidder på mange timer dagligt, er tidssvarende.