Digitalisering af folkeskolen i Aarhus Kommune

Hvornår? Ungebyrådsåret 2011/12

Hvad? Forslaget består af tre dele. 1) Medier til alle elever: Alle elever fra 7. til 10. klasse skal have et elektronisk medie udleveret. Derudover skal der være computere til rådighed for de mindste klasser. 2) IT-undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. 3) Kun e-bøger, ikke kopiark: På længere sigt skal skolerne ikke længere bruge kopiark og bøger, men så meget som muligt skal kunne hentes gratis elektronisk.

Hvorfor? Børne- og ungebyrådet mener, at IT-indsatsen på folkeskolerne i Aarhus Kommune skal være bedre. At installere smartboards som lærerne ikke kan bruge er ikke ambitiøst nok, hvis man ønsker innovative og dygtige elever i verdensklasse. Derfor har Børn og Ungebyrådet fremstillet tre konkrete forslag, der kan forøge og forbedre brugen af IT i folkeskolen, og derved skabe bedre undervisning: Elektroniske medier til alle elever, forbedret IT-undervisning og øget brug af e-bøger.

Resultat Sendt til Byrådet via Rådmanden for Børn og Unge.