En samlet borgerserviceplatform til unge

Hvornår? Ungebyrådsåret 2018/19

Hvad? Forslaget om en samlet borgerserviceplatform til unge indeholder to elementer. 1) Uddannelse for unge i at bruge digitale platforme, og 2) oprettelsen af en borgerserviceportal for unge på Aarhus’ hjemmeside. 

Hvorfor? Børne- og ungebyrådet oplever et behov for mere fokus på uddannelse i de digitale aspekter af voksenlivet, da de unge ikke føler sig rustede godt nok il at bruge NemID, Eboks osv. Dette er vigtigt, da digitale egenskaber i stigende grad bliver en nødvendighed i samfundet.

Resultat Kommunen har arbejdet videre med digitale løsninger for unge ved blandt andet at nedsætte en projektgruppe, der skulle arbejde med udarbejdelsen. Børne- og ungebyrådet har været inddraget og hørt i processen.