For en grønnere fremtid

Hvornår? Ungebyrådsåret 2017/18

Hvad? Ungebyrådet stillede tre forslag om at Aarhus Kommune skal indføre flere kødfrie dage i daginstitutioner, købe elbiler istedet for konventionelle biler samt have flere og bedre skraldespande.

Hvorfor? Ungebyrådet ser gerne, at Aarhus bliver ved med at være en førende kommune på miljø og klima. Derfor har Ungebyrådet fremsat tre forslag, der skal være med til at fremme Aarhus som grøn by – nu og i fremtiden.

Resultat? Aarhus Byråd har forpligtiget sig til, at der ikke købes biler der kører på andet end el. Samtidig er forslaget om skraldespande stadig til behandling i afdelingen for Teknik og Miljø.