Forslag om bedre forberedelse til valg af ungdomsuddannelse efter folkeskolen

Hvornår? Ungebyrådsåret 2020/21

Hvad? Forslaget omhandler 3 delelementer, som alle har til formål at sikre bedre forberedelse til unge i folkeskolen, når de skal træffe deres valg af ungdomsuddannelse. Børne- og ungebyrådet foreslår nemlig, at 1) uddannelsesvejledningen i folkeskolen skal målrettes elevernes ønsker i de enkelte klasser, 2) at elever der er erklæret uddannelsesparate har samme muligheder for uddannelsesvejledning, som de elever der erklæres ikke-uddannelsesparate, og 3) at der skal afholdes en årlig uddannelsesmesse for alle ungdoms- og erhvervsuddannelser i Aarhus kommune.  

Hvorfor? Børne- og ungebyrådet mener, at valg af ungdomsuddannelse er en stor og vigtig beslutning at træffe, og at alle elever – både de dem der er erklæret uddannelsesparate og dem der ikke er – har ret til at blive klædt godt på og være velinformerede, så der er større sandsynlighed for at alle træffer de rette valg for dem og deres fremtid.  

Resultat Er sendt afsted til behandling i byrådet.