Fremtidig seksualundervisning i Aarhus Kommune

Hvornår? Ungebyrådsåret 2010/11

Hvad? Forslaget består af fire dele. 1) De nuværende timeløse sundheds-, seksualundervisning og familiekundskabstimer skal ændres til 15 fastlagte lektioner om året for eleverne i 0.-6. klasse. 2) I 7.-10. klasse skal der afsættes 30 obligatoriske lektioner, svarende til en uges undervisning om året til ovenstående fag. 3) Organisationer som sexløberne m.fl., der bygger på ung-til-ung princippet, skal genoprettes og prioriteres højere. 4) Unge skal gøres mere opmærksomme på konsekvenserne af at dyrke usikker sex og løsningerne, hvis man bliver gravid, får en sexsygdom eller lign.

Hvorfor? I Børne- og ungebyrådet overraskede det os meget at finde ud af, at nogle havde fået 3 timers seksualundervisning i alt, mens andre havde 1 fast time hver uge.

Det mener vi ikke er godt nok, og derfor bliver vi nødt til at sikre bedre forhold for unges seksualundervisning i Aarhus.

Resultat Sendt til Byrådet via Rådmanden for Børn og Unge.