Kontakt til Børne- og ungebyrådet

Alle henvendelser til Børne- og ungebyrådet, herunder pressehenvendelser, rettes til sekretariatet (mailadresse ind her).

· Beskriv gerne kort baggrund for henvendelsen og hvad der konkret ønskes Børne- og ungebyrådets medvirken til.

· Alle henvendelser dagsordenssættes på et kommende byrådsmøde. Som udgangspunkt kan du således forvente svar på din forespørgsel efter et kommende byrådsmøde.

· Børne og ungebyrådet holder møde i oktober, november, december, januar, februar, april og maj.

 

Ved henvendelser med kort tidshorisont afklarer sekretariatet sammen med børne- og ungeborgmester og de to viceborgmestre, om de ønsker at afvente et møde i Børne- og ungebyrådet eller, om de forud for mødet ønsker at stille op som repræsentanter for Børne- og ungebyrådet


 

Område

Tovholderkontakt

US-koordinatorer  

Vice FU-leder 

UngiAarhus ØST

Rasmus Martinsen 

rasmmar@aarhus.dk

-----------------------------

Kristine Mørk 

kristinemoerk@gmail.com

Mads Weisbjerg Rasmussen

mawr@aarhus.dk

tlf. 4185 7670

Pernille Refstrup 

pere@aarhus.dk 

tlf. 5157 5717

UngiAarhus NORD

Christine Worm

wocc@aarhus.dk

------------------------------

Mathilde Lindgaard Møller

Malimo@aarhus.dk

Jonas Steinmetz 

jons@aarhus.dk 

tlf. 4185 6888

 

UngiAarhus VEST

Dina Moghtadernejad

dinaroya@hotmail.com

-----------------------------

Helene Kejser Pedersen

hekep@aarhus.dk

Mads Weisbjerg Rasmussen

mawr@aarhus.dk

tf. 4185 7670

 

UngiAarhus SYDVEST

Anna von Snebang  

anvos@aarhus.dk 

-----------------------------

Clara K Mathiasen 

clkm@aarhus.dk 

-----------------------------

Kristoffer Rønn 

krisronnk@gmail.com

Michael Rugaard Høgh Dam 

mird@aarhus.dk 

tlf. 2146 6678

 

UngiAarhus SYD

Anna von Snebang  

anvos@aarhus.dk 

-----------------------------

Clara K Mathiasen 

clkm@aarhus.dk 

-----------------------------

Kristoffer Rønn 

krisronnk@gmail.com

Michael Rugaard Høgh Dam 

mird@aarhus.dk 

tlf. 2146 6678

 
 

Børne- og Ungebyrådet organiseres i et partnerskab mellem:

AARHUS KOMMUNE, BØRN & UNGE

Kontaktpersoner:
Anne Sofie Skare Rasmussen
 Mail: 
rsoan@aarhus.dk Tlf.: 4187 4383

 

Marina Stannov 

Mail: msta@aarhus.dk Tlf.: 23380 157

 

 

ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD (ÅUF)

Kontaktperson: Sara Springborg 

Mail: sara@aauf.dk tlf.: 8613 8911 / 2987 8911