Kontakt til Børne- og ungebyrådet

Alle henvendelser til Børne- og ungebyrådet, herunder pressehenvendelser, rettes til sekretariatet.

· Beskriv gerne kort baggrund for henvendelsen og hvad der konkret ønskes Børne- og ungebyrådets medvirken til.

· Alle henvendelser dagsordenssættes på et kommende byrådsmøde. Som udgangspunkt kan du således forvente svar på din forespørgsel efter et kommende byrådsmøde.

· Børne og ungebyrådet holder møde i oktober, november, december, januar, februar, april og maj.

 

Ved henvendelser med kort tidshorisont afklarer sekretariatet sammen med børne- og ungeborgmester og de to viceborgmestre, om de ønsker at afvente et møde i Børne- og ungebyrådet eller, om de forud for mødet ønsker at stille op som repræsentanter for Børne- og ungebyrådet

 

Område

Tovholder

Ungdomsskolekoordinator  

Vice Fritids- og Ungdomsskoleleder

UngiAarhus ØST

Torben Duch Myrup 

todm@aarhus.dk


Marie Dam Christoffersen

madachr@aarhus.dk

Nanna Rosenløv

naro@aarhus.dk

tlf. 5157 5060

Pernille Refstrup 

pere@aarhus.dk 

tlf. 5157 5717

UngiAarhus NORD

Mathilde Lindgaard Møller

malimo@aarhus.dk


Asle Lundorff

asel@aarhus.dk

Jonas Steinmetz 

jons@aarhus.dk 

tlf. 4185 6888

 

UngiAarhus VEST

Elisa Maria Lund Hviid

elmaluh@aarhus.dk


Esben Emil Hansen

esemroh@aarhus.dk

Nanna Rosenløv

naro@aarhus.dk

tlf. 5157 5060

 

UngiAarhus SYDVEST

Chilli Abildgaard Vingaard

vcha@aarhus.dk


Kristoffer Schumacher Rønn

krisro@aarhus.dk

Michael Rugaard Høgh Dam

mird@aarhus.dk. tlf. 2146 6678

 

UngiAarhus SYD

Mathias Wittenkamp Mortensen

mwimor@aarhus.dk

Michael Rugaard Høgh Dam

mird@aarhus.dk

tlf. 2146 6678