Mere kunst i byrummet

Hvornår? Ungebyrådsåret 2021/22
Hvad? Forslaget består af to dele. 1) Tilskud til udendørs kunst på offentlige steder og nybyggeri hæves til 1 % af anlægssummen, så vilkårene bliver de samme som for indendørs kunst. 2) Aarhus Kommune stiller offentlige pladser til rådighed til udstilling af kunst.
Hvorfor? Børne- og ungebyrådet ønsker med dette forslag at bidrage til et mere legende og levende byrum. Når der sker så meget i vores by, skal vi sørge for, at byrummet i Aarhus også i fremtiden har udsmykninger og kunst, der gør byen til et farverigt og spændende sted at bo. Vi mener, at byrummet skal præsentere byens borgere for kunst og kultur.
Resultat: Forslaget blev delvist vedtaget. Det blev besluttet, at man vil arbejde videre med at stille offentlige pladser til rådighed for udstilling af kunst, og at dette vil ske i samarbejde mellem Teknik og Miljø, Børne- og ungebyrådet og arbejdsgruppen for kunst og historie i det offentlige rum.