Til Ungebyrødderne

Børn og Unge-byrådet vedtager på det første byrådsmøde et sæt spilleregler for det kommende valgår. Disse spilleregler udstikker retningslinjerne til organisationen såvel som til møderne. Spillereglerne kan læses her.

Børn og Unge-byrådet får i starten af valgperioden udleveret en håndbog. Her står alle de informationer, som du skal bruge for at være en del af Børn og Unge-byrådet.
Du kan læse håndbogen for 2020/2021 her.