Musikundervisning i Aarhus

Hvornår? 2017/2018

Hvad? At sikre tilbud om musikundervisning til alle unge der har lyst.

Hvorfor? Lange ventetider til de kommunale musikskoler er problematisk. Ungebyrådet søgte at sørge for, at alle unge kan få musikundervisning indenfor en rimelig tidshorisont.

Resultat? Der afsættes 500.000.- kroner til at nedbringe ventelisterne til musikskolerne i Aarhus ved budgetforliget 2017. Fra sæsonen 2016-2017 til 2017-2018 er antallet af elever på venteliste faldet fra 654 til 603.