Niveauinddeling

Hvornår? Ungebyrådsåret 2013/14

Hvad? Forslaget består af fem dele. 1) Lærerne skal tilbydes efteruddannelse i at benytte niveauinddeling som et redskab i undervisningen. 2) Elevens niveau fastlægges gennem dialog mellem lærer og elev. 3) Niveauinddelingen skal foregå i folkeskolens udskoling. 4) Niveauinddeling skal foregå i kernefag. 5) Niveauinddeling kan med fordel lægges i den understøttende undervisning.

Hvorfor? Ungebyrådet ser det som et stort problem, at der i alle klasser i Aarhus Kommune sidder en stor andel af eleverne, som ikke får nok ud af undervisningen. Det sker, fordi der undervises på et middelniveau, hvor hverken de fagligt stærke eller fagligt svage får et optimalt udbytte af timerne. Børn og Unge-byrådet oplever, at de dygtigste elever sidder mange timer i skolen uden at få et optimalt fagligt udbytte. Derved indfrier de dygtigste elever ikke deres potentiale bedst muligt. Samtidig sidder de svageste elever i klasserne uden at lære noget, fordi niveauet simpelthen er for højt til, at de kan følge med.

Resultat Sendt til Byrådet via Rådmanden for Børn og Unge.