Om os

KORT OM BØRN OG UNGE-BYRÅDET (English below) 

Børne- og Ungebyrådet i Aarhus blev oprettet som forsøgsordning i forbindelse med udarbejdelsen af ny Børn og Unge-politik i 2007. De unge byrådsmedlemmer i forsøget fra 2007/2008 imponerede og i foråret 2009 vedtog et bredt flertal med politikere fra begge fløje i Aarhus byråd derfor at Børne- og Ungebyrådet skulle gøres permanent. Det betyder, at der hvert år i oktober bliver valgt 31 medlemmer og 9 suppleanter fordelt på de fem områder Nord, Syd, Sydvest, Øst og Vest. Du er opstillingsberettiget og stemmeberettiget, hvis du går i 7. klasse eller er op til 17 år gammel uanset om du går i folkeskole, privatskole eller på en ungdomsuddannelse.

Børne- og Ungebyrådet afholder 7 byrådsmøder i løbet af valgperioden fra oktober til maj og mødes derudover også til et dialogmøde med det voksne byråd. På ungebyrådsmøderne bliver der behandlet op til 4 emner, som kan ende ud i forslag til det voksne byråd, som de er forpligtet til at behandle. Det vil sige, at ungebyrådet har direkte indflydelse og mulighed for at gøre en forskel inden for de emner de vælger at arbejde med.

Børn og Unge-byrådet er en oplagt mulighed for de unge, som har lyst til at engagere sig i deres by og dens udviklingsmuligheder for børn og unge. Børn og Unge-byrådet er ligeledes en god sparringspartner for det voksne byråd, fordi de er deres egen hverdags eksperter.

  • Børne- og Ungebyrådet vil gerne opfordre alle børn og unge til at sende forslag ind, som de synes ungebyrødderne skal behandle. Forslag kan sendes til ungebyraad@ungebyraad.dk

VEDTÆGTER FOR BØRN OG UNGE-BYRÅDET

Vedtægterne for Børne- og Ungebyrådet, er det grundlag som projektet hviler på. Heri er det praktiske vedrørende organisering osv. beskrevet. Læs vedtægterne her. 

ABOUT THE YOUTH CITY COUNCIL

Established in 2007, The Youth City Council in Aarhus started as a pilot project in connection with the composition of a new Child and Youth-policy. The council members of the first Youth City Council impressed, and in the spring of 2009, a broad political agreement in Aarhus’ City Council decided to establish The Youth City Council permanently.

Elections are held annually in October, where 31 members and 9 alternates are elected from Aarhus’ five school regions – North, South, East, Southwest and West. You qualify as a candidate and/or for voting if Aarhus based and between the seventh grade and up to 17 years of age.

The Youth City Council conduct seven city-council meetings spanning from October to May, and have an annual dialogue meeting with the politicians in Aarhus’ City Council. The Youth City Council are autonomous regarding subjects and problems they discuss and have the opportunity to put forward a maximum of 4 suggestions which Aarhus City Council are obligated to discuss. The Youth City Council as a result has direct influence and the possibility to make a difference in Aarhus Municipality.

The Youth City Council provides an exciting opportunity for young people in Aarhus to engage in their city in all aspects that might affect their segment. The Youth City Council also serves as a cooperating partner for Aarhus’ City Council in all things considering youth and child-life.

For more details, please contact: ungebyraad@ungebyraad.dk