Opstillingsområder

Der er fem Børn og Unge områder, som forestår valget til Børn og Unge-byrådet. Områderne bestemmer selv fremgangsmåde og organisering af valget. De lokale valgprocedurer offentliggøres under hvert enkelt områdes sektion på denne side i august. Det officielle valg ligger altid i uge 40.

Du tilhører som udgangspunkt det område, hvor du bor. Hvis du går i skole eller klub et andet sted i Aarhus Kommune og føler dig mere knyttet til dette område, må du dog gerne stille op og stemme der. Det er dog kun muligt, at stemme eller stille op som kandidat i ét område.

Opstillingsområderne er som følger:

Kontakt områderne og høre mere om opstilling til Børne- og ungebyrådet her.

Børn og Unge er med sine ca. 15.000 ansatte Aarhus Kommunes største magistratsafdeling, og er delt op i 3 geografiske områder, som hører under hver sin områdechef. Gellerup har fået tildelt deres egen valgkreds, for at sikre deres repræsentation i Børn og Unge-byrådet.
Hver dag tager Børn og Unge hånd om de 64.000 børn og unge der er i kommunen. Heraf går de 30.000 børn og unge i Folkeskolen. Den politiske chef for Børn og Unge er Rådmand Thomas Medom. Du kan læse mere om Børn og Unge her