Ordblinde i Aarhus

Hvornår? 2017/2018

Hvad? Et større fokus på ordblindhed i de aarhusianske folkeskoler. En styrket indsats på området, der inkluderer bedre uddannelse af lærere, flere midler til kompetencecenter og udredning af alle børn i kommunen.

Hvorfor? Børne- og ungebyrådet deler bekymringen om, at mange børn såvel som voksne kæmper med ordblindhed, og mener, at vi i Aarhus skal gøre endnu mere for at de unge der lider af ordblindhed kan udleve deres karrieredrømme, og ikke bliver sat tilbage på grund af deres ordblindhed. Derfor fremsender Børne- og ungebyrådet dette forslag med fire beslutningspunkter, som vi mener, vil hjælpe på den overordnede indsats i kampen mod ordblindhed.

Resultat? På baggrund af Børne- og ungebyrådets forslag er der afsat 4,5 millioner til en styrket indsats på området i 2019 og 2020. Herefter styrkes området med et varigt tilskud på 2 millioner kroner årligt.