Bedre undervisningsmiljø

  • StatusIndstillingen er blevet behandlet men har ikke medført resultater i forhold til de enkelte beslutningspunkter. Radikale Venstre har dog på baggrund af indstillingen fra ungebyrådet kommet med et forslag om at få udarbejdet en plan for at få opdateret indeklima og inventarsituationen på folkeskolerne over en fire/otte-årig periode fra 2017. I forbindelse med folkeskolereformen, hvor eleverne befinder sig på skole i flere timer hver dag, er der et øget behov for at sikre indeklimaet for eleverne, og samtidig sikre at de møbler, som de sidder på mange timer dagligt, er tidssvarende.
  • Hvad?Børn og Unge-byrådet ønskede at forbedre de århusianske skolelevers undervisningsmiljø ved at foreslå at det på længere sigt skulle kunne ligestilles med lærernes arbejdsforhold. De ønskede ydermere også en minimumstandard for inventar, som stole og borde. Udover det skulle der ske flere CO2-målinger på de enkelte skoler.
  • Hvorfor?Børn og Unge-byrådet mener, at undervisningsmiljøet spiller en stor rolle i forhold til elevernes forudsætning for læring. Det er derfor vigtigt, at de århusianske klasselokaler er i optimal stand, således at eleverne ikke bliver trætte og får koncentratiosnbesvær af for eksempel for dårlig udluftning.
  • KritikBørn og Unge-byrådet skrev i foråret 2016 et kritisk læserbrev i forhold til ungebyrådets egentlige indflydelse og mulighed for at skabe forandringer indenfor de århusianske folkeskoler. Læserbrevet kan læses nedenfor.