Førstehjælp i folkeskolen

  • StatusIndstillingen er blevet behandlet i Byrådet og medførte en undersøgelse, som har fulgt op på de skoler hvor førstehjælpsundervisningen ikke levede op til undervisningskravet.
  • Hvad?Børn og Unge-byrådet foreslog fire konkrete tiltag, der skulle styrke og videreudvikle førstehjælpsundervisningen i de århusianske folkeskoler.
  • Hvorfor?Det er vigtigt for Børn og Ungebyrådet at børn og unge uddannes i førstehjælp, da det er en helt central kompetence for at kunne indgå i samfundet og kunne hjælpe andre i situationer hvor dette måtte være nødvendigt.