Musikundervisning

  • ResultatDer afsættes 500.000.- kroner til at nedbringe ventelisterne til musikskolerne i Aarhus ved budgetforliget 2017. Fra sæsonen 2016-2017 til 2017-2018 er antallet af elever på venteliste faldet fra 654 til 603.
  • Hvad?At sikre tilbud om musikundervisning til alle unge der har lyst
  • Hvorfor?Lange ventetider til de kommunale musikskoler er problematisk. Ungebyrådet søgte at sørge for, at alle unge kan få musikundervisning indenfor en rimelig tidshorisont.