Sund skolemad

  • StatusIndstillingen er blevet behandlet i Byrådet og har medført, at der er blevet afsat 8,5 mio. kr. årligt til at fremme den tidlige sunhedsfremmende indsats i dagtilbud og særlige udfordrede børn i udskolingen.
  • Hvad?Under overskriften sund skolemad foreslog Børn og Unge- byrådet i 2013 en række initiativer med henblik på at forbedre skolemaden på de aarhusianske folkeskoler.
  • Hvorfor?Formålet var at skabe et mere varieret udbud af mad i de aarhusianske folkeskoler og dermed sikre elevernes kostmæssige forudsætning for læring.