UU-vejledning

  • StatusIndstillingen er blevet behandlet i Byrådet og har medført, at den kollektive UU-vejledningen fremover starter i slutningen af 7. klasse. Udover det så er det med den nye erhvervsskolereform blevet nemmere for UU-vejlederne at målrette vejledningen mod dem som gerne vil erhvervsuddannelserne.
  • Hvad?Børn og Unge-byrådet savnede større vægt på vejledningen til erhvervsuddannelserne, fordi tendensen var at alle skulle videre på en gymnasieluddannelse. Ligeledes savnede Børn og Unge-byrådet at vejledningen skete tidligere og at UU-vejlederne var mere tilgængelige.
  • Hvorfor?Børn og Unge-byrådet mener, at det er vigtigt med kompetent og fyldetsgørende vejledningi forbindelse med valg af ungdomsuddannelse. Det er vigtigt at blive præseneteret for alle ens muligheder, så man fra start vælger den rigtige uddannelsesvej.