Resultater


2022/2023

Forbedring af udearealer
Forbedring af udearelaer
Learn More

2021/2022


2020/2021

Styrket mental sundhed blandt børn og unge i Aarhus
Styrket mental sundhed blandt børn og unge i Aarhus
Unge er mere udsatte end nogensinde før. Det ved Ungebyrådet, og derfor har vi skrevet et forslag om den mentale sundhed blandt unge.
Læs mere her
Bedre undervisningsmiljø i folkeskolerne i Aarhus
Bedre undervisningsmiljø i folkeskolerne i Aarhus
Forslaget omhandler tre delelementer, der alle har til formål at forbedre det fysiske og psykiske undervisningsmiljø på folkeskolerne i Aarhus.
Læs mere her
Bedre forberedelse til valg af ungdomsuddannelse efter folkeskolen
Bedre forberedelse til valg af ungdomsuddannelse efter folkeskolen
Læs mere her
Kommunal pulje til udflugter i udskolingen
Ungebyrådet foreslog at skabe mulighed for flere udflugter i forbindelse med læringsforløb.
Se forslaget her


2019/2020

Flere grønne områder i Aarhus
Flere grønne områder i Aarhus
Ønsket om at stille krav til parker og grønne områder i kommunen blev vedtaget af byrådet i 2020.
Læs mere her.
Ret til at kende børn og unges rettigheder
Ret til at kende børn og unges rettigheder
Alle børn har ret til at kende deres rettigheder!
Læs mere her
Fejring af mangfoldigheden i Aarhus
Fejring af mangfoldigheden i Aarhus
Aarhus er en by for alle, og det vil ungebyrådet gerne være med til at fejre!
Læs mere her

2018/2019

En samlet borgerserviceplatform til unge
En samlet borgerserviceplatform til unge
Børne- og ungebyrådet oplever et behov for mere fokus på uddannelse i de digitale aspekter af voksenlivet.
Læs mere her.
Uddannelse for alle
Uddannelse for alle
– bedre forudsætninger for vejledninger og lærepladser
Læs mere her.
Bedre seksualundervisning i Aarhus
Bedre seksualundervisning i Aarhus
Der er nedsat en arbejdsgruppe, som årligt evaluerer seksualundervisningen i kommunen.
Læs mere her.

2017/2018

For en grønnere fremtid
For en grønnere fremtid
Læs mere om, hvordan ungebyrådet arbejder for en grønnere fremtid for alle.
Læs mere her
Udvidet gratis psykologhjælp
Udvidet gratis psykologhjælp
Læs mere om ungebyrådets 4 forslag til at gøre psykologhjælpen i Aarhus bedre for alle unge.
Læs mere her.
Bedre trivsel
Se hvad ungebyrådet har foreslået for at forebygge mobning.
Se mere
Ordblinde i Aarhus
Læs mere om, hvad ungebyrådet foreslog til byrådet omkring ordblindhed her.
Læs mere her

2016/2017

Musikundervisning i Aarhus
Læs her, hvad ungebyrådet foreslog for at give alle børn mulighed for at gå til musikundervisning.
Læs mere her
Multihus / Ungecafé
Se mere om idéen til en ungecafé her.
Læs mere her

2015/2016

Udsatte unge – den forebyggende indsats
Det er vigtigt for ungebyrådet at være med til at forbedre de forebyggende indsatser, der skal forhindre, at unge bliver udsatte.
Læs mere her
Unge i erhverv
Læs mere om ungebyrådets indstilling her
Læs mere her
Ungdomsdemokratiets plads i kulturhovedstad 2017
Læs mere om ungebyrådets forslag til kuturhovedstad 2017 her.
Læs mere her

2014/2015

Bedre udnyttelse af parker
Læs mere om ungebyrådet forslag her
Læs mere her
Ungekort
Læs om ungebyrådets visioner for et ungekort i Aarhus her.
Læs mere her
Bedre undervisningsmiljø
Ungebyrådet satte fokus på undervisningsmiljøet, og indeklimaet på de Aarhusianske folkeskoler
Læs mere her

2013/2014

UU-vejledning
Læs mere om tiltagene her
Læs mere her
Sund skolemad
Ungebyrådet satte fokus på bæredygtig og økologisk mad i folkeskolerne.
Læs mere her
Consectetuer Niveauinddeling
Ungebyrådet foreslog, at man skal inddele folkeskolen efter niveau i kernefag
Læs mere her

2012/2013

Førstehjælps-undervisning
Læs mere om ungebyrådets forslag her
Læs mere her
Skøjtebanen tilbage til Aarhus
Ungebyrådet foreslog, at genetablere den årlige skøjtebane ved musikhuset.
Læs mere her
Vikartimer i folkeskolen
Consectetuer Adipiscin
Vikartimerne er oftest spild af tid og ressourcer. Derfor vil vi gerne, at vikartimerne bliver opkvalificeret.
Læs mere her

2011/2012

Fællesskab på tværs af skoler og områder i Aarhus Kommune
Vi vil gerne, at man kan komme tættere på hinanden på tværs af skoler.
Læs mere her
Digitalisering af folkeskolen i Aarhus Kommune
Bæredygtighed er også at spare på print, og digitalisere mere.
Læs mere her
Ungeplatform i Aarhus Kommune
Forslaget handler om at vi ønsker en let tilgængelig hjemmeside med al information om kommunale og private fritidstilbud for unge (13-18 år) i Aarhus Kommune.
Læs mere her

2010/2011

Bedre indlæring i de århusianske folkeskoler
For Børne- og ungebyrådet handler det meget om at være motiveret til at gå i skole, at være i et miljø der er rart for både krop og hjerne.
Læs mere her
TeenCard Aarhus
Derfor foreslår Børn og Unge-byrådet at man i Aarhus afprøver muligheden for at lave et kulturkort til unge, som det kort VisitAarhus tilbyder til turister.
Læs mere her
Fremtidig seksualundervisning i Aarhus Kommune
Vi bliver nødt til at sikre bedre forhold for unges seksualundervisning i Aarhus.
Læs mere her

2009/2010

Multiungdomshus i Aarhus Centrum
Børne- og ungebyrådet i Aarhus Kommune ønsker at få skabt et multihus i centrum af Aarhus.
Læs mere her
”Skrald for sjov” – talende skraldespande
Formålet var at reducere kommunens udgifter til affalds oprydning.
Læs mere her