Resultater

Børne- og Ungebyrådet har gennem deres forslag til det voksne byråd fået gennemført en række tiltag. Det sker gennem en proces, hvor ungebyrådets forslag, bliver bearbejdet i Børn og Unge, som derudfra skriver et endeligt forslag til Byrådet, som de så enten tiltræder eller afviser.

Udover de resultater, som er fremkommet af ungebyrådets forslag, er ungebyrådet også høringspartner på en lang række vigtige områder i de forskellige magistrater. Børne- og Ungebyrådet har blandt andet skrevet høringssvar til besparelserne i Børn og Unge, prioritering af RULL-midler, Medborgerskabspolitikken og mange flere. Ydermere bliver Børn og Unge-byrådet inviteret til diverse workshops, samtalesaloner og tænketanke, hvor vi repræsenterer alle børn og unge i Aarhus Kommune.

Nedenfor kan resultaterne, og de forslag der er indsendt til byrådet ses.

Indflydelse

Forslag til byrådet