Ret til at kende børn og unges rettigheder

Hvornår? Ungebyrådsåret 2019/20

Hvad? Forslaget om ret til at kende børn og unges rettigheder består af to elementer. 1) Et ønske om rettighedsundervisning i folkeskolerne, og 2) at Aarhus kommune skal sikre at bisidderordningen for børn og unge er velfungerende.

Hvorfor? Børne- og ungebyrådet mener, at børn og unge har ret til at kende deres rettigheder, da det for mange er uklart hvilke rettigheder man har før man bliver myndig. Derudover er det vigtigt at man fra kommunal side sikrer den gode støtte gennem bisidderordningen til børn og unge der er stillet i svære situationer i livet, og ikke ved hvor de skal søge hjælp og information.

Resultat Byrådet har valgt at arbejde videre med forslaget.