Senater

Til hvert FU-område (Nord, Syd, Vest, Sydvest og Øst) er der tilknyttet en gruppe, også bedre kendt som et senat. Senaterne består af unge, som synes det er spændende og sjovt at arbejde med og diskutere politik, der vedrører borgerne i Aarhus kommune. Udover interesserede unge, består senatet også af områdets repræsentanter fra Børne- og ungebyrådet.

Mandatfordelingen er som følger:

Område Nord: 8 medlemmer og 2 suppleanter

Område Syd: 3 medlemmer og 1 suppleant

Område Vest: 7 medlemmer og 2 suppleanter

Område Sydvest: 2 medlemmer og 1 suppleant

Område Øst: 11 medlemmer og 3 suppleanter

Hvis du gerne vil være med til at snakke politik, lave arrangementer lokalt, samt bidrage til Børne- og ungebyrådet, vil vi opfordre dig til at kontakte din områdeansvarlige – kontaktinformationerne finder du herunder. 
Senatet er i forbindelse med Børne- og ungebyrådet en sparringspartner for ungebyrødderne. Til senatsmøderne bliver Børne- og ungebyrådets emner og forslag debatteret, hvorefter idéer tages med fra senatet til byrådssalen. 

Senatets opgave er at sikre, at ungebyrødderne er velforberedte på dagsordenerne til byrådsmøderne. Derudover kan de unge hente råd og støtte til eventuelle oplæg de skal holde for ungebyrådet, så de føler sig godt klædt på til at interagere i ungebyrådet. Foruden opbakning af deres valgte kandidater, laver senaterne også lokale initiativer og arrangementer for områdets unge på tværs af skoler.

 

Område

Tovholderkontakt

US-koordinatorer  

Vice FU-leder 

UngiAarhus ØST

Kristine Mørk 

kristinemoerk@gmail.com

Nanna Rosenløv

naro@aarhus.dk

tlf. 5157 5060

Pernille Refstrup 

pere@aarhus.dk 

tlf. 5157 5717

UngiAarhus NORD

Mathilde Lindgaard Møller

malimo@aarhus.dk


Asle Lundorff

asel@aarhus.dk

Jonas Steinmetz 

jons@aarhus.dk 

tlf. 4185 6888

 

UngiAarhus VEST

Rasmus Martinsen

rasmmar@aarhus.dk


Mariam Al-Jaal

mariamaj83@gmail.com

Nanna Rosenløv

naro@aarhus.dk

tlf. 5157 5060

 

UngiAarhus SYDVEST

Mathias Mortensen

mwimor@aarhus.dk


Kristoffer Schumacher Rønn

krisro@aarhus.dk

Mads Thostrup Kristensen

kthma@aarhus.dktlf. 2834 2102

 

UngiAarhus SYD

Mathias Mortensen

mwimor@aarhus.dk


Kristoffer Schumacher Rønn

krisro@aarhus.dk

Charlotte Sandgaard

Sacha@aarhus.dk

tlf. 4185 8575