Senater

Til hvert UngiAarhus-område (Nord, Syd, Vest, Sydvest og Øst) er der tilknyttet en gruppe, også bedre kendt som et senat. Senaterne består af unge, som synes det er spændende og sjovt at arbejde med og diskutere politik, der vedrører borgerne i Aarhus kommune. Udover interesserede unge, består senatet også af områdets repræsentanter fra Børne- og ungebyrådet.

Hvis du gerne vil være med til at snakke politik, lave arrangementer lokalt, samt bidrage til Børne- og ungebyrådet, vil vi opfordre dig til at kontakte tovholderen i dit område – kontaktinformationerne finder du herunder. 
Senatet er i forbindelse med Børne- og ungebyrådet en sparringspartner for ungebyrødderne. Til senatsmøderne bliver Børne- og ungebyrådets emner og forslag debatteret, hvorefter idéer tages med fra senatet til byrådssalen. 

Senatets opgave er at sikre, at ungebyrødderne er velforberedte på dagsordenerne til byrådsmøderne. Derudover kan de unge hente råd og støtte til eventuelle oplæg de skal holde for ungebyrådet, så de føler sig godt klædt på til at interagere i ungebyrådet. Foruden opbakning af deres valgte kandidater, laver senaterne også lokale initiativer og arrangementer for områdets unge på tværs af skoler.

 

Område

Tovholder

Ungdomsskolekoordinator  

Vice Fritids- og Ungdomsskoleleder 

UngiAarhus ØST

Torben Duch Myrup 

todm@aarhus.dk


Marie Dam Christoffersen

madachr@aarhus.dk

Nanna Rosenløv

naro@aarhus.dk

tlf. 5157 5060

Pernille Refstrup 

pere@aarhus.dk 

tlf. 5157 5717

UngiAarhus NORD

Mathilde Lindgaard Møller

malimo@aarhus.dk


Asle Lundorff

asel@aarhus.dk

Jonas Steinmetz 

jons@aarhus.dk 

tlf. 4185 6888

 

UngiAarhus VEST

Elisa Maria Lund Hviid

elmaluh@aarhus.dk


Esben Emil Hansen

esemroh@aarhus.dk

Nanna Rosenløv

naro@aarhus.dk

tlf. 5157 5060

 

UngiAarhus SYDVEST


Kristoffer Schumacher Rønn

krisro@aarhus.dk

Michael Rugaard Høgh Dam

mird@aarhus.dk. tlf. 2146 6678

 

UngiAarhus SYD

Mathias Wittenkamp Mortensen

mwimor@aarhus.dk

Michael Rugaard Høgh Dam

mird@aarhus.dk

tlf. 2146 6678