Senater

Til hvert FU-område (Nord, Syd, Vest, Sydvest og Øst) er der tilknyttet en gruppe, også bedre kendt som et senat. Senaterne består af unge, som synes det er spændende og sjovt at arbejde med og diskutere politik, der vedrører borgerne i Aarhus kommune. Udover interesserede unge, består senatet også af områdets repræsentanter fra Børne- og ungebyrådet.

Hvis du gerne vil være med til at snakke politik, lave arrangementer lokalt, samt bidrage til Børne- og ungebyrådet, vil vi opfordre dig til at kontakte din områdeansvarlige – kontaktinformationerne finder du herunder. 
Senatet er i forbindelse med Børne- og ungebyrådet en sparringspartner for ungebyrødderne. Til senatsmøderne bliver Børne- og ungebyrådets emner og forslag debatteret, hvorefter idéer tages med fra senatet til byrådssalen. 

Senatets opgave er at sikre, at ungebyrødderne er velforberedte på dagsordenerne til byrådsmøderne. Derudover kan de unge hente råd og støtte til eventuelle oplæg de skal holde for ungebyrådet, så de føler sig godt klædt på til at interagere i ungebyrådet. Foruden opbakning af deres valgte kandidater, laver senaterne også lokale initiativer og arrangementer for områdets unge på tværs af skoler.


 

Område

Tovholderkontakt

US-koordinatorer  

Vice FU-leder 

UngiAarhus ØST

Rasmus Martinsen 

rasmmar@aarhus.dk

—————————–

Kristine Mørk 

kristinemoerk@gmail.com

Mads Weisbjerg Rasmussen

mawr@aarhus.dk

tlf. 4185 7670

Pernille Refstrup 

pere@aarhus.dk 

tlf. 5157 5717

UngiAarhus NORD

Christine Worm

wocc@aarhus.dk

——————————

Nanna Houlind

nanna.houlind@gmail.com

—————————–

Malte Jacobsen

malte_jacobsen@hotmail.com

Jonas Steinmetz 

jons@aarhus.dk 

tlf. 4185 6888

 

UngiAarhus VEST

Dina Moghtadernejad

dinaroya@hotmail.com

—————————–

Helene Kejser Pedersen

hekep@aarhus.dk

Mads Weisbjerg Rasmussen

mawr@aarhus.dk

tf. 4185 7670

 

UngiAarhus SYDVEST

Anna von Snebang  

anvos@aarhus.dk 

—————————–

Clara K Mathiasen 

clkm@aarhus.dk 

—————————–

Thomas L Pallesen 

thlp@aarhus.dk

Michael Rugaard Høgh Dam 

mird@aarhus.dk 

tlf. 2146 6678

 

UngiAarhus SYD

Anna von Snebang  

anvos@aarhus.dk 

—————————–

Clara K Mathiasen 

clkm@aarhus.dk 

—————————–

Thomas L Pallesen 

thlp@aarhus.dk

Michael Rugaard Høgh Dam 

mird@aarhus.dk 

tlf. 2146 6678