Skøjtebanen tilbage til Aarhus

Hvornår? Ungebyrådsåret 2012/13

Hvad? Børne- og ungebyrådet ønskede at få genindført, at skøjtebanen ved musikhuset hvert år opføres fra november til marts med længe åbningstider.

Hvorfor? Børne- og ungebyrådet var utilfredse med, at skøjtebanen var blevet sparet væk ved tidligere budgetforhandlinger. De ønskede, at Aarhus igen fik de populære skøjtebane tilbage, hvilket skulle være med til at højne århusianernes aktivitetsniveau i vinterperioden.

Resultat Indstillingen er blevet behandlet i Byrådet og medført, at skøjtebanen fra november 2015 hvert år bliver etableret foran musikhuset.