”Skrald for sjov” – talende skraldespande

Hvornår? Ungebyrådsåret 2009/10

Hvad? Børne- og ungebyrådet ønskede en anderledes skraldespand i bybilledet, for at gøre borgerne opmærksomme på problemet med for meget skrald i bybilledet.

Hvorfor? Formålet var at reducere kommunens udgifter til affalds oprydning. Håbet var at det nye, sjove og overraskende ved skraldespandene skulle gøre folk bevidste om affaldsproblematikken og derfor huske at smide skraldet i skraldespanden fremfor på gaden.

Resultat Indstillingen er behandlet og medførte, at Børne- og ungebyrådet i 2009 fik gennemført at talende og rullende skraldespande skulle befinde sig i Aarhus i forbindelse med kampagnen REN BY samt under Festugen.