Styrket mental sundhed blandt børn og unge i Aarhus

Hvornår? Ungebyrådsåret 2020/21

Hvad? Forslaget med fokus på at styrke børn og unges mentale sundhed i Aarhus består af to delelementer 1) et ønske om at der skal mere og bedre oplysning om mental sundhed til børn og unge, og 2) at skolepsykologerne skal tilbage på folkeskolerne i Aarhus kommune.

Hvorfor? Børn og unge oplever stadig ensomhed, manglende tro på sig selv og egne evne, at have alt for høje forventninger til sig selv og generelt oplever dårlig mental sundhed. Børne- og ungebyrådet mener, at vi har et ansvar for at sikre bedre trivsel og at nedbryde tabuet om psykiske lidelser og at mange børn og unge har det svært. Skolen er en central del af børn og unges liv, og derfor mener vi at dette er et oplagt sted at igangsætte nogle initiativer for at styrke børn og unges viden om og oplevelser med mentale sundhed. 

Resultat: Forsøgsordning er i gang i kommunen, og mangler at blive evalueret.