Sund skolemad

Hvornår? Ungebyrådsåret 2013/14

Hvad? Under overskriften sund skolemad foreslog Børn og Unge- byrådet i 2013 en række initiativer med henblik på at forbedre skolemaden på de aarhusianske folkeskoler.

Hvorfor? Formålet var at skabe et mere varieret udbud af mad i de aarhusianske folkeskoler og dermed sikre elevernes kostmæssige forudsætning for læring.

Resultat Indstillingen er blevet behandlet i Byrådet og har medført, at der er blevet afsat 8,5 mio. kr. årligt til at fremme den tidlige sundhedsfremmende indsats i dagtilbud og særlige udfordrede børn i udskolingen.