Designation:

Hilda Irene Christensen

Jeg hedder Hilda og jeg går i 7 på Sabro Korsvej Skole. Jeg vil kæmpe for, at folk bliver accepteret som de er. På trods af eventuelle handicap. Jeg vil kæmpe for at skolerne stiller hjælpemidler til rådighed hvor det er nødvendigt.