Designation:

Molly Grønlund Michelsen

Jeg hedder Molly, og jeg er 15 år gammel og går i 9.c på Møllevangskolen. Jeg stiller op til børne-og unge byrådet, fordi jeg synes det er en fantastisk mulighed for at få indflydelse her i Aarhus kommune. Jeg ønsker at der kommer flere gratis steder både ude og inde, hvor unge kan mødes med deres venner og skabe nye relationer på kryds og tværs af kommunen