Designation:

Noura Siam

Hej jeg hedder Noura.

Jeg er 13 år gammel og jeg går på Sødalskolen. Jeg ville gerne være med i børn og unge byrådet, så vi allesammen kan få noget mere elevmedbestemmelse i undervisningen.  Elevmedbestemmelse er vigtigt fordi det motiverer børn og unge i hele Aarhus til at møde op og deltage aktivt i undervisningen. Unge ved bedst, hvordan de lærer bedst.  Hvis du synes det lyder interessant, så stem på mig.