Designation:

Ojas Nandrajog

Jeg har været på fem forskellige skoler, og jeg har aldrig set et rent toilet. Mit navn er Ojas. Jeg stiller op til Børne- og ungebyrådet for at få renere toiletter på folkeskolerne. Når toiletterne ikke er rene, kan nogle elever finde på at holde sig en hel dag. Det gør det svært for dem at koncentrere sig i timerne.

En løsning kunne være, at kommunen brugte flere penge på rengøringspersonale, så der kan blive gjort mere rent. Det vil jeg kæmpe for i Børne- og ungebyrådet. Stem på mig, så du kan få renere toiletter og en bedre skoledag.