Designation:

Oliver Victor Mingo Simonsen

Hej, mit navn er Oliver Mingo Simonsen, og jeg går i 8. klasse på Sølystskolen. Jeg stiller op til Børne- og Ungebyrådet i Aarhus, og jeg håber, du vil støtte mig. Jeg har valgt at stille op fordi, jeg ønsker, at der skal komme endnu mere fokus på børn og unge, der har det svært, så de kan få hjælp. Jeg er selv ordblind og ved hvad det vil sige, at have udfordringer at slås med. Har du det på samme måde eller kan se fornuften i det, så støt mig i valgkampen.