Designation:

Tobias Krogh Olesen

Jeg stiller op til Børne- og ungebyrådet, fordi jeg synes, det er fedt og vigtigt, at unge har indflydelse i Aarhus. Jeg mener, at der skal være mere samarbejde på tværs af årgange og mellem skolerne, så man kan møde nye mennesker og danne nye fællesskaber. Hvis jeg kommer med i Børne- og ungebyrådet vil jeg også gøre mit bedste for at alle bliver hørt, så både din og min mening kommer frem. Det mener jeg er vigtigt for at Aarhus kan blive en endnu bedre by at være ung i.