Uddannelse for alle – bedre forudsætninger for vejledninger og lærepladser

Hvornår? Ungebyrådsåret 2018/19

Hvad? Forslaget om Uddannelse for alle indeholder tre elementer. 1) Et ønske om obligatorisk brobygning i 8./9. klasse, 2) formidling af viden om eksisterende tilbud om praktikpladser i Aarhus, og 3) det skal være ekstra vejledningsmuligheder for unge der er erklæret uddannelsesparate, så de bliver veloplyste om alle muligheder for ungdomsuddannelse.

Hvorfor? At træffe valg om ungdomsuddannelse er en svær opgave for mange unge. Børne- og ungebyrådet ønsker derfor at der bliver oplyst bedre og bredere om udddannelsesmuligheder. Vi mener nemlig at vi skal sikre at vi ikke oplever “uddannelsessnobberi”, men derimod kan garantere god vejledning

Resultat Forslaget blev ikke taget videre af byrådet.