Udsatte unge – den forebyggende indsats

Hvornår? Ungebyrådsåret 2015/16

Hvad? Forslaget består af fire dele. 1) Flere voksenstøttede aktiviteter og mere fokus på de, der allerede er der i fritiden, herunder specielt i skoleferier, 2) Øget brug af opsøgende medarbejdere til at spotte de unge, som er i risikogruppen for at blive udsatte ellers om allerede er udsatte, 3)Ressourcer til ung til ung-formidling om konsekvenserne ved det at være udsat, 4) Mere oplysning og flere kursuser til lærere, pædagoger, forældre og andre voksne, der omgiver de unge, om hvilke faresignaler de skal være opmærksomme på for at kunne spotte unge i risikogruppen.

Hvorfor? Det er vigtigt for ungebyrådet at være med til at forbedre de forebyggende indsatser, der skal forhindre, at unge bliver udsatte. Unge mennesker møder mange udfordringer, og det er derfor vigtigt, at Aarhus Kommune har fokus på, hvordan man kan forhindre, at et ungt menneskes møde med udfordringer ikke resulterer i udsathed.

Resultat: Sendt til Byrådet via Rådmanden for Børn og Unge.