Udvidet gratis psykologhjælp

Hvornår? Ungebyrådsåret 2017/18

Hvad? Forslaget om udvidet gratis psykologhjælp indeholder fire elementer. 1) At man skal fjerne den nedre aldersgrænse for at modtage gratis psykologhjælp, 2) at tilbud om psykologsamtaler skal gøres mere fleksible, 3) at man indfører en prøveordning med gruppeterapi og 4) at man sikrer et ordentligt informationsniveau på ungdomsuddannelserne med formålet om at nedbryde tabuer om psykiske udfordringer blandt målgruppen.

Hvorfor? Stadig mange unge har ondt i livet, og derfor mener Børne- og ungebyrådet at Aarhus kommune skal opprioritere og udvide muligheden for og informationsniveauet om gratis psykologhjælp, så det gælder alle i aldersgruppen 0-27 år. Vi mener, at alle børn og unge har ret til lige behandling – uanset om det gælder fysiske eller psykiske sår.

Resultat Byrådet afsatte i efteråret 2019 1,4 mio. kr. i budgetforliget. I 2020 blev den gratis psykologhjælp udvidet til at gælde unge under 15 år i kommunen.