Undervisningstilbud til udskolingen om forberedelse til voksenlivet.

Hvornår? Ungebyrådsåret 2021/22
Hvad? Forslaget består af to dele. 1) Der laves et kommunalt undervisningstilbud til udskolingen om forberedelse til voksenlivet, som tilbydes til grundskolerne. 2) Aarhus Kommune skal promovere og opfordre skolerne til at tage imod undervisningstilbuddet.
Hvorfor? Vi mener, at det er vigtigt, at unge forstår aspekterne af at blive voksen, da det både vil skabe et bedre overblik og mere tryghed i overgangen til voksenlivet. Vi mener, at den bedste måde at nå ud til så mange unge som muligt, er gennem undervisningen i grundskolen. Derudover mener vi, at opgaven med at forberede unge til voksenlivet er så vigtig, at det er et tilbud alle unge bør møde i løbet af deres skoletid.
Resultat: Byrådet vedtog at samle og synliggøre relevante eksisterende tilbud. Forslaget blev derved ikke vedtaget i den oprindelige form, som det havde fra Børne- og Ungebyrådets side af, men derimod med væsentlige moderationer.