Ungekort

Hvornår? Ungebyrådsåret 2014/15

Hvad? Forslaget består af fire dele. 1) Kortet skal dække folke- og privatskole-indskrevet unge mellem 7. og 10. klasse i Aarhus Kommune. 2) Kortet skal give en ’unge transport-rabat’ til unge over 16 år og rabat på skoleremedier. 3) Kortet skal kunne give rabatfordele til folkeskoleelever, hvor der samtidigt kunne etableres et samarbejde mellem skoler og elever om bedre formidling af rabatordninger på transport og skoleremedier. 4) Kommunen vil skulle stå for administreringen og udbredelsen af kendskab til kortet.

Hvorfor? Den øgede digitalisering stiller nye krav til både elever såvel som skoler for, hvordan man bedst håndterer brugen af elektronik i undervisningen. Konkret har tidligere Børn- og ungebyråd forslået et kulturkort der skulle give rabat til kulturoplevelser i Aarhus for unge. Med ideen om et foreløbigt ungeskort, der giver rabat på offentlige transport og skoleremedier, mener Børn og Unge-byrådet man skaber det bedste grundlag for et ungekort, der også fremadrettet kan favne en bredere vifte af tilbud til unge i Aarhus.

Resultat Sendt til Byrådet via Rådmanden for Børn og Unge.