Ungeplatform i Aarhus Kommune

Hvornår? Ungebyrådsåret 2011/12

Hvad? Forslaget handler om at vi ønsker en let tilgængelig hjemmeside med al information om kommunale og private fritidstilbud for unge (13-18 år) i Aarhus Kommune.

Hvorfor? Børne- og ungebyrådet mener at dette er pga. manglende målrettet kommunikation om fritidstilbuddene. For Børne- og ungebyrådet virker det ikke logisk, at der eksisterer så mange tilbud, som ikke er let tilgængelige for unge i Aarhus Kommune. Derfor foreslår Børne- og ungebyrådet i denne indstilling en fælles platform for private og kommunale tilbud i Aarhus Kommune.

Resultat Sendt til Byrådet via Rådmanden for Børn og Unge.