Vikartimer i folkeskolen

Hvornår? Ungebyrådsåret 2012/13

Hvad? Forslaget består af fem dele. 1) Skolerne skal benytte vikarer, herunder lærerstuderende og universitetsstuderende, der har kompetence til at undervise i det fag der udbydes undervisning i. 2) I tilfælde hvor beslutningspunkt 1 ikke kan tilfredsstilles, kan skolerne i stedet undervise i et andet fag hvis klassens normale lærer er til stede. 3) Lærernes efteruddannelse skal ikke placeres sådan, at man får lange vikarforløb i eksempelvis eksamensforberedelsestiden. 4) Vikarer tilbydes et kort kursus, finansieret af kommunen, omkring hvordan man håndterer en folkeskoleklasse hvis de ikke har nødvendige kompetencer hertil. 5) Skoler og lærere sørger for at der altid er forberedt materiale til vikaren.

Hvorfor? Børne- og ungebyrådet mener, at den bedste vej til at nå disse mål er gennem en god folkeskoleundervisning. Desværre forholder det sig sådan, at de timer hvor klassens egen lærer enten er syg eller på efteruddannelse langt fra lever op til målsætningen om god undervisning. Disse vikartimer, som enhver elev i folkeskolen har haft, er desværre ofte præget af uengagerede vikarer, dårlig mulighed for forberedelse af disse samt larmende elever uden respekt for vikarens autoritet.

Resultat Sendt til Byrådet via Rådmanden for Børn og Unge.